Písemný dotaz P-1877/08 Erika Mann (PSE) Komisi. Opatření Komise k Západní Sahaře