Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu (2006/2224(INI))