Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2009 o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (diklorometan) (KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))