Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (Dichloromethane) ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 14 ta' Jannar 2009 għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (Dichloromethane) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))