Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I Az Európai Parlament 2009. január 14-i jogalkotási állásfoglalása a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))