Věc C-228/09: Žaloba podaná dne 24. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Polská republika