Sklep št. 554/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o sodelovanju Unije v programu za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem življenju, ki ga izvaja več držav članic