Věc T-292/07 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 13. září 2007 – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung v. Komise ( Předběžné opatření — Neexistence žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost )