Věc T-488/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Zone – Lhůta pro podání žaloby – Opožděnost – Nepřípustnost odvolání podaného k odvolacímu senátu – Článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 68 nařízení (EU) 2017/1001] – Neexistence nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci – Povinnost obezřetnosti a řádné péče – Legitimní očekávání“