Nařízení Komise (ES) č. 1170/2008 ze dne 26. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny