Cauza C-53/17: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Ajutoare acordate de statele membre — Derogări de la interzicerea ajutoarelor — Ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piața internă — Regulamentul (CE) nr. 800/2008 — Definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii — Întreprinderi afiliate — Întreprinderi care își exercită activitățile pe aceeași piață și care aparțin aceluiași grup de întreprinderi global deținut de membrii aceleiași familii — Noțiunea „grup de persoane fizice care acționează în mod concertat”]