C-53/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. május 11-i végzése (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. kontra Nemzetgazdasági Minisztérium (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — A tagállamok által nyújtott támogatások — A támogatások tilalma alóli eltérések — A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások — 800/2008/EK rendelet — A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása — Kapcsolt vállalkozások — A tevékenységeiket az ugyanazon a piacon végző és az ugyanazon család tagjainak tulajdonában álló globális cégcsoport részét képező vállalkozások — A „közösen eljáró természetes személyek csoportjának” fogalma)