Predmet C-53/17: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 11. svibnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. protiv Nemzetgazdasági Minisztérium (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Potpore koje su dodijelile države članice — Odstupanja od zabrane potpora — Potpore koje se mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem — Uredba (EZ) br. 800/2008 — Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća — Povezana poduzeća — Poduzeća koja obavljaju djelatnost na istom tržištu i koja su dio globalne skupine poduzeća u vlasništvu članova iste obitelji — Pojam „skupina fizičkih osoba koje zajedno djeluju”)