Sag C-53/17: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 11. maj 2017 — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. mod Nemzetgazdasági Minisztérium (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — støtte, som ydes af medlemsstaterne — undtagelser fra forbuddet mod støtte — støtte, der kan anses for forenelig med det indre marked — forordning (EF) nr. 800/2008 — definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder — tilknyttede virksomheder — virksomheder, der opererer på det samme marked, og som er en del af en global koncern, der er ejet af medlemmerne af samme familie — begrebet »gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab«)