TITJUR Itálie v. Vysoký úřad Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 20 června 1960. # Italská republika proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 20-59.