Sprawa C-910/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 12 grudnia 2019 r. – Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)