Sag C-910/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 12. december 2019 — Bankia S.A. mod Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)