Písemný dotaz E-2081/07 Proinsias De Rossa (PSE) Komisi. Nebezpečné látky vypouštěné do vodního prostředí v Irsku