/* */

Věc C-380/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Soudem prvního stupně v Rethymnu (samosoudce) (Řecko) dne 8. srpna 2007 – Georgios Karabousanos a Sofoklis Michopoulos v. Dimos Geropotamou