P8_TA(2018)0178Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) P8_TC1-COD(2016)0208Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU