Písemný dotaz E-000394/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisi. Zablokování webových stránek obsahujících dětskou pornografii