Kommissionens förordning (EG) nr 725/2008 av den 24 juli 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen