Směrnice Rady ze dne 25. října 1965, kterou se mění směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě