Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5104 — Altor Fund II/Papyrus) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG