Věc C-446/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Signum Alfa Sped Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet — Odepření — Osoba vystavující fakturu, která není považována za skutečného poskytovatele fakturovaných služeb — Povinnost ověření, která přísluší osobě povinné k dani“