Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2008 o jmenování jednoho člena správní rady Evropské agentury pro chemické látky