Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 - A. Prohlášení k ustanovením Smluv - 29. Prohlášení k čl. 87 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie