Věc T-189/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. února 2008 – Usinor v. OHIM – Corus UK (GALVALLOY) ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky GALVALLOY — Starší národní slovní ochranná známka GALVALLIA — Důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 )