Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. září 2009.#Alberto Severi proti Regione Emilia Romagna.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunale civile di Modena - Itálie.#Směrnice 2000/13/ES - Označování potravin určených k tomu, aby byly v nezměněném stavu dodány konečnému spotřebiteli - Označování způsobilé uvést kupujícího v omyl co do původu nebo provenience potraviny - Druhové názvy ve smyslu článku 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 - Dopad.#Věc C-446/07. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. září 2009.