Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1994/93 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως