Písemný dotaz E-1068/09 Ashley Mote (NI) Komisi. Problémy producentů mléka při hnojení mrvou