Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2225 van de Commissie van 30 november 2015 tot wijziging van de Beschikkingen 2005/734/EG, 2006/415/EG en 2007/25/EG en Uitvoeringsbesluit 2013/657/EU wat betreft de geldigheidsduur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8335) (Voor de EER relevante tekst)