Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2225 tat-30 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/734/KE, 2006/415/KE u 2007/25/KE u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/657/UE fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħhom (notifikata bid-dokument C(2015) 8335) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)