Písemný dotaz E-2702/07 Stephen Hughes (PSE) Komisi. Směrnice o veřejných zakázkách: vyhrazené zakázky