Spojené věci C-5/06 a C-23/06 až C-36/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. května 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf, Tribunal de grande instance de Nanterre – Německo, Francie) – Zuckerfabrik Jülich AG (dříve Jülich AG) v. Hauptzollamt Aachen (Cukr — Dávky z výroby — Prováděcí pravidla pro režim kvót — Určení exportovatelného přebytku — Určení průměrné ztráty)