Písemný dotaz E-5256/09 Martin Ehrenhauser (NI) Radě. Financování hornické činnosti z prostředků Evropského rozvojového fondu