Vec T-904/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júla 2018 – Labiri/EHSV a Výbor regiónov („Verejná služba — Úradníci — Psychické obťažovanie — Zmier — Vykonanie dohody — [dôverné] — Zneužitie právomoci — Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“)