Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2019/1898 tat-8 ta’ Novembru 2019 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Ellenika, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew