Nařízení Komise (ES) č. 787/2009 ze dne 27. srpna 2009 , kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009