Písemný dotaz E-5295/08 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisi. Velký rozvojový projekt PAI (správa obcí Cabanes a Orpesa)