Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. července 1964. # Satya Prakash proti Komisi CEEA. # Věc 76-63. TITJUR