Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (OPOCE) – Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky (třída AD 14) – Ředitelství Publikace a distribuce (v Lucemburku) (Ustanovení čl. 29 odst. 2 služebního řádu) – KOM/2009/10177