Písemný dotaz E-2245/07 Christel Schaldemose (PSE) Komisi. Jednotné platby v zemědělství