Cauza T-608/18: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2018 – Sammut/Parlamentul