De Pascale v. Komise TITJUR Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. července 1964. # Luigi de Pascale proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Věc 97-63.