Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci č. COMP/39.165 — Ploché sklo (vyhotovená v souladu s články 15 a 16 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21 )