Písemný dotaz E-1683/09 Frank Vanhecke (NI) Komisi. Snížení správních nákladů