Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4949 – Sonepar/Hagemeyer) Text s významem pro EHP