Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/779 av den 12 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/250 vad gäller tillämpningsdatumen, till följd av förlängningen av tidsfristen för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (Text av betydelse för EES)