Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/779 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)